SİSTEMİN SESLENİŞİ 1

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

“Tanrı” kavramı ile “ALLÂH” isminin işaret ettiği anlam arasında ne kadar büyük uçurum varsa; aynı şekilde, “PEYGAMBER” kavramı ile “RASÛL” kavramı arasında da o kadar büyük fark vardır ki, bu kitapta okuyacağınız çok önemli konulardan biri de o dur…

Bunun yanı sıra, daha birçok konuda, bugüne kadar anlatılagelenlerden çok daha farklı gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz bu kitapta… Meselâ, Kur’ân-ı Kerîm’i “RÛHU”yla “OKU”mak kavramı gibi…

“Tanrı” kavramı ile “ALLÂH” isminin işaret ettiği anlam arasında ne kadar büyük uçurum varsa; aynı şekilde, “PEYGAMBER” kavramı ile “RASÛL” kavramı arasında da o kadar büyük fark vardır ki, bu kitapta okuyacağınız çok önemli konulardan biri de o dur…

Bunun yanı sıra, daha birçok konuda, bugüne kadar anlatılagelenlerden çok daha farklı gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz bu kitapta… Meselâ, Kur’ân-ı Kerîm’i “RÛHU”yla “OKU”mak kavramı gibi…

Şâyet anlatılmak istenenler farkedilebilirse;

“ALLÂH adıyla işaret edilen”e…

“Rasûl” vasfıyla tanımlanana…

“Âhiret” kavramıyla anlatılmak istenene…

“Salât” kavramıyla yaşanılması talep edilene…

Kurân’ı “RÛHU”yla “OKU”mak şuurunun nasıl olacağına…

Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın ve getirdiklerinin nasıl “EVRENSEL” olabileceğine…

Evrene, uzaya, çevrenizdekilere ve özünüzdekilere çok daha farklı bakacaksınız.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.