Önemli olan

Konu hakkında bilgiler

Ahmed Hulûsi

 • Önemli olan; Neyi niçin yaptığını mutlaka ve mutlaka hissedilmesi!.
 • Dua edebilmen en önemli nimettir. İçinden geldiği gibi, kendi dilinle, kendi kelimelerinle, kavradıklarına göre dua et. Anlamadığını bırak.
 • Önemli olan, insanın taklitten kurtulup tahkike ermesi!.
 • Kendine en büyük zulmü, nefsini et-kemik beden, Allâh’ı da ötende bir tanrı kabulüyle yapmaktasın! En önemli işin, bu yanlışını düzeltmektir.
 • Herkes hayattan dersler almak için vardır ömrü boyunca. Ancak aldığı derslerden kaçı sınavından başarıyla geçer, işte burasıdır önemli olan.
 • Sadece “iman ettim” demek yeterli olmayıp; önemli olan, o imana dayalı hususlarda belli fiilleri ortaya koymaktır!.
 • Bizim için önemli olan nokta, Rabbani kitapların, ilâhi hakikatlara eriştirecek hükümlerinden yararlanmak suretiyle ilâhi kitaba yönelme şansımızın olmasıdır..
 • Önemli olan isimler veya kelimeler değil, onlar ile işaret edilen kavramlardır.
 • Önemli olan, falancanın, filâncanın ne yaptığı değil, senin kendi geleceğine dönük bir biçimde ne yaptığındır.
 • Maksat, önemli olan, işareti değerlendirip, işaret edilenle meşgul olmaktır!.
 • Önemli olan sudur!… Musluk değil!
 • Önemli olan ilimdir.
 • Bizden kendilerine ulaşanlardan yararlananlar varsa, onlar da bizi bırakıp, o yararlandıkları ilimle yaşamaya baksınlar. Önemli olan ilmi paylaşmaktır.
 • Önemli olan bu ilmin size gelmesidir. Biz, bugün varız yarın yokuz; ama, siz bu ilmi değerlendirmezseniz, o zaman kendi kendinize zulmetmiş olursunuz, kendi hakkınızı vermemiş olursunuz!.
 • İşin hakikatini sistemin gerçeğini kavramaktır önemli olan.
 • Önemli olan, ilimle ilgilenmektir. Kişi ve kişisel yaşamla değil!
 • Önemli olan şey; Allah’ı görebilmek!.
 • Önemli olan herkesin anlayabildiği kadarıyla bu ilmi değerlendirebilmesidir, gelecekte yararını kendisi görmek üzere!.
 • Bizim için önemli olan; dikkatle ve gerçekçi bir biçimde olayları değerlendirmektir..
 • İnsanların ırkı, dili, rengi ne olursa olsun, O’nun için hiç önemli değildir. O’nun için önemli olan tek şey, insanların bilgisizlik yüzünden ölüm ötesi yaşam gerçeğini farkedememeleri ve o yaşama hazırlanamayarak, bu gafletten büyük zarar görecek olmalarıdır.
 • Önemli olan; seni seveni-sana söveni görebilmek! Musa`da olduğu gibi, Firavun`da da Hakk`kı görebilmek!
 • Bilmeyiz ki bizim için önemli olan, bize yarını kazandıracak olan ilimdir; ilmi getirenin yaşantısı değil!.
 • Önemli olan benim yanımda olmanız değil; bu ilmin içinizde olmasıdır!.
 • Önemli olan hatayı farkedip, zararın neresin den dönülse kârdır, diyerek kalanı kurtarma yolu seçilmelidir.
 • Önemli olan yazdığımız DUAyı kelime kelime ezberliyerek tekrar etmek değil; o manâyı ihtiva eder bir biçimde içinizden geldiği gibi niyâzda bulunmaktır.
 • Bir kere, neye ve ne ölçüde inandığındır önemli olan… İster sen, ister bir hıristiyan, ister musevi, ister totemist olsun, inandığı şey hakkındaki bilgisidir mühim olan.
 • Sizin için önemli olan musluk değil, musluktan akan sudur! Sizler o suyu alıp değerlendirin!.. Musluklar geçicidir.. Bugün bu musluk vardır, yarın bir başka musluk vardır..
 • Siz bugün varsınız, yarın yoksunuz!. Ben bugün varım, yarın yokum!. Ama, önemli olan; İnsanların gerçekleri, bu ilmi anlayabilmeleri!..
 • Önemli olan Ahmed Hulûsi değil, O’nun anlattıklarının, senin kafanda bir ampul yakması!. Bir konuda sana ışık tutması!.
 • Önemli olan kişiler değildir. Kişiler fânidir. İşte düne kadar burada idik. Yarın gidiyoruz. Sanki bir cenazeyi uğurlar gibi “elveda!.” Diyoruz.
 • İsimler, o isimle işaret edilenin fark edilmesi içindir. “Allâh” da bir isimdir. Bu isim neye işaret ediyor? Yaşamımızdaki en önemli şeydir bu!
 • Subhane Rabbiy elAzîm sözüyle varlığını beyninden oluşturan Rabbin olan El Esmâ boyutuna hitap edersin. Bu azameti anlamak çok önemlidir.
 • Beni görmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz! Önemli olan paylaştığım bilgileri okuyabilmek ve üzerinde düşünüp içselliğinde değerlendirmektir.
 • Günümüzün en önemli konusu, yeni neslin imanı konusudur. Amelde eksiklik olsa da, öncelikle İMAN önemlidir. “KİMSE AMELİYLE CENNETE GİREMEZ”!
 • Görülen değil, orijin beyninizin çalışma sisteminden haberiniz var mı? İnanın hayatınızın en önemli konusudur bu!
 • Kimi beynini çerçöp bilgilerle çöplük eve döndürür; kimi de “halife” oluşturuluşun getirisiyle yönetim merkezi olarak değerlendirir. Ölüm ötesinde işine yaramayacak, yanında olmayacak şeylerin bilgisi beynine yerleşik çerçöp bilgidir. Herkesin beyni çerçöp bilgiyle doludur! Önemli olan onları pasifize edip, ön plana geçirmemektir.
 • Rabbimin dilediği gibi yaratmadığı zerre yoktur “ben” etiketi ardında! Önemli olan Rabbimden razı olma hâlini de yaratmasıdır her an! İman bu!
 • Giderken ardından hayırla adını andıracak bir iş bırakmak önemlidir yaşamda. Dünya’da olman da değil, dünyalarında sevgiyle yer alman önemli.
 • Yaşamınız boyunca hep sevenleriniz de olacaktır, sevmeyenleriniz de. Önemli olan vicdanınızın getireceği huzur; başkalarının ne dediği değil.
 • “Dünya hayatı oyun ve eğlencedir” diyor âyet. Bugün sevinirsin yarın üzülürsün, öbür gün düne güler geçersin. Önemli olansa sonsuz mutluluktur.
 • Tasavvuf sırlarının bilgisinin herkese açılması ise önemli değil! Zira mesele BİLMEK değil, o öğrenileni yaşamak için GURUR, BENLİKTEN geçmek!
 • Tasavvufta en önemli konu, kişinin kendini nasıl ve ne olarak hissettiğidir. Kendini veya karşındakini Hakk’ın yanı sıra var kabulün, şirktir.
 • Beyninizi ne kadar tanıyorsunuz ve neler yapabileceği konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz? İMAN ve AŞK beyin için niçin çok çok önemli?
 • Unutmanız önemli değil, yaşadığınız her olay ve duygu beyninize kaydolup, cennet bedeni nur yapıya geçene dek saklanacak. Çok önemli bu!
 • İnsanın orijini; melekî, sûretsiz yapıdır. Beden terk edildikten sonraki beden algısı beyinde yerleşik beden bilgisindendir. Cennet ehli hariç tüm insanlarda beden kabulü ve hissi devam eder. Cennet ehli sûretsizdir, dilediği beden formuna bürünür. Hissetmek önemli.
 • Allâh’a iman niçin en önemli şey “İnsan” için? Niçin din?
 • İnsanlar bu dünyadan NASIL geçtiğine bakarlar, insansılar NE ZAMAN geçtiğine. Ne zaman geçersen geç, önemli olan nasıl geçtiğindir!
 • Önemli olan çok laf yapmak, asıp kesmek, esip gürlemek değil, eylem ortaya koymaktır. Yapacağını konuş ve yap! Yapamayacaklarını konuşma!

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Deizm – Deistlik

Konu hakkında bilgiler Ahmed Hulûsi – Deizm nedir, ne değildir? Niye deizm yanlış bir düşünce şeklidir? Bunun izahını yapmak gerekir. – Deizm’in temeli: Bütün bu varlık belli bir sistem içinde

Oku »

Yüksek Frekans

Anlamı Melekler aslında, orijin yapı olarak suretsiz ve şekilsiz varlıklardır. Ancak, meleğin işlevi ile bağlantılı bir frekansı vardır!. Yani, melekler, belirli çok çok yüksek frekanslardır, titreşimlerdir!. Ve, bu titreşimlerin ihtiva

Oku »

Ana Bilgi

Konu hakkında bilgiler Ahmed Hulûsi Ümmül Kitap İlmullâh ZUHRUF SÛRESİ 1-5 Euzü Billahi mineş şeytanir racim BismillahirRahmânirRahiym 1-) Haa, Miiiym; Ha, Miim. 2-) Vel Kitabil mubiyn; O hakikati apaçık açıklayan

Oku »