VE “ZEKÂT”…

Ahmed Hulûsi

Malının kırkta birini üzerinden bir yıl geçtikten sonra ihtiyaç duyanlara dağıtmak; işin zâhir yönüdür…Ki bu yönüyle ilgili bilgiler ilmihal kitaplarında ve konuyla ilgili bütün eserlerde mevcuttur…Bu sebepledir ki işin bu cephesi üzerinde fazla durmayacağım…

ALLAH” bağışı olan varlığının en azıyla kırkta birini, ihtiyaç duyanlarla paylaşmak; işin bâtın yönüdür…

Zekât…

Hak için halktan, mülkten geçmektir!..

Allah`tan geleni halkla Hak için paylaşmaktır!.

Varlıksızlıkta dâim olmak için, varlığından geçmektir!.

ALLAH” âlemlerden Ganî’dir;

 esası üzere “Gınâ“dan hisse almaktır!.

HALK`ta “HAK”kı görüp, ondan esirgememektir!.

Şeytan vasıflı cinin, Adem’de Hak’kı göremeyip; secde etmemesi ve bu yüzden lâ`netlenmesi benzeri olarak…

Zekât ve sadakadan kaçanlar, “İnsan”da “Hak”kın varlığını göremeyip, onunla varlığını paylaşamayanlardır… Ki, gelecekleri ne olur, neye benzer bunu kavrayışınıza bırakırım!…

Evet, ALLAH takdir ettiği kadarıyla, bu kitapta da sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalıştım…

İsabetli bulduklarınızdan yararlanmaya ve yaşamınıza ona göre yön vermeye gayret ediniz..

Kusurlarımızı görürseniz, bunların da düzelmesi için bize dua ediniz!

ALLAH MUİNİMİZ OLSUN.

AHMED HULUSİ

27.9.1993

ANTALYA

*   *   *