TECELLİYAT

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

Gözün görme sınırları kadar düşünen beyne sahip kişinin, varlığın özüne yönelerek, gerçekte var olmayan vehmî benliğinden kurtulup, kendisindeki ilâhi benliğin zâhir olmasını sağlama çalışmalarına Tasavvuf deniyor.

Bilincin, bütün bedensel kayıtlardan özgürlüğünü elde ederek mutlak varlıkla özdeşleşmesi, varsaydığı “BEN”liğinin “SINIRSIZ TEK” yanında “yok” olduğunu idrak etmesi; kişinin İSLÂM’ın sırrına ermesidir.

İşte bu yoldaki bazı müşahedelerimizi bu kitapta okuyacaksınız… Sizlere değişik bir âlemden esintiler getirebilirsek, ne mutlu bize… Şayet ters düşmüşsek bildiklerinize, siz bizim dediklerimizi koyun bir yana ve İslâm’ı getiren Zât’ın izinden yürüyün!

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.