TANRILAR!!! RAB’LER!!!

Ahmed Hulûsi

İster Uzaylı dostlarımız(!) kabul edin, ister Cin olduklarını idrak edin; velhasılı kelâm ne derseniz deyin, hangi isimle isterseniz o isimle anın, bu varlıkların en bariz vasıflarından biri de insanları Tanrılar ormanına salıp orada yollarını kaybettirmektir.

İnsanın karşısına, bitmez tükenmez Tanrılar, Rabler çıkartırlar; her birini bir diğerinin üstüne oturtarak, âdeta afakanlar bastırırlar. Verilen tebliğlerde sürekli “Rabler”den, “Tanrılar”dan, Rabsal Planlardan, Tanrısal Planlardan tekrar tekrar söz edip dururlar.

İşte bir örnek:

 

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 25, Sayfa: 225

“Bilgi Kitabı bu sistemden planetinize hediye edilmektedir. Sorumlusu DÜNYA RABBİDİR. DÜNYA RABBİ, AMON ve RA müşterek üçlü kot olarak planın direkt yansıtıcı kuşağıdır. Buradaki RA sistemin RABBİDİR. Bu bir çalışma düzenidir.”

 

Ve bu sayısız RABLER, TANRILAR “DİŞİDİR” de!.. İşte bu konudaki açıklama:

 

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 34, Sayfa: 319

“Özde her şey DİŞİDİR. Gözde ve fiiliyatta erkektir. Bunu asla unutmayın. Bütün PEYGAMBERLER ve hatta TANRILAR bile DİŞİDİR.”

 

Dolayısıyla, bu kitabın peygamberi de elbette bir dişi olmalıdır. Nitekim bu tebliğleri medyumluk yoluyla alan 68 yaşındaki hanımefendi de bir dişidir.

Bitmez tükenmez dişi yaradılışlı Tanrılar, Rabler, hepsi bir diğerini içine alacak şekilde varlıklarını sürdürürler.

DİŞİ TANRILARDAN söz edenCİNLERE karşı KUR’ÂN 1400 yıl önce, bakın İNSANLARI NASIL UYARIYOR:

 

“O’nun dûnundakilere yönelenler, sadece cansız dişi putlara tapınmaktalar ve böylece de inatçı, hayırsız şeytana yöneliyorlar!

(Oysa şeytan – bedensel dürtüler) Allâh’ın lânetine uğramıştır…

Şeytan: ‘Senin kullarından bir mukadder pay alacağım… Elbette onları saptıracağım, onları boş heveslerde (bedensellikte) boğacağım; onlara emredeceğim de en’amın (kendilerinden kurban olan davarların) kulaklarını kesecekler ve dahi onlara emredeceğim, Allâh’ın yarattığını değiştirecekler.’

Kim Allâh’ı bırakır da şeytanı (bedensel dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten o apaçık bir hüsrana uğramıştır. Onlara vaatlerde bulunur ve onlara umut verip sonu boş çıkacak arzular peşinde koşturur.(Oysa) şeytan, aldanıştan başka bir şey vadetmemektedir.” (4.Nisâ’: 117-120)

 

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 10, Sayfa: 86

“Her galaksinin bir RAB mekanizması vardır. Bu RAB’ler Kadiri Mutlak değildir.”

 

Evet, Dünya’nın RABBİ ayrı, diğer planetlerin RABBİ ayrı, Güneş sisteminin RABBİ ayrı, Galaksinin RABBİ ayrı, Galaksilerin RABBİ ayrı!..

Kısacası hadsiz hesapsız DİŞİ RABLER!!!

Oysa KUR’ÂN ne diyor:

 

“Eğer o ikisinde (semâlar ve arz) Allâh’tan başka tanrılar olsaydı, elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! Arş’ın Rabbi Allâh, onların vasıflamalarından münezzehtir.” (21.Enbiyâ’: 22)

 

Kur’ân-ı Kerîm’i kutsal kitap olarak kabul edip, Hz. Muhammed’in Rasûllüğünü tasdik eden kişiler, elbette ki, CİNLERİN sakınılması, uzak durulması, korunulması gereken son derece tehlikeli düşmanlar olduklarını bilirler.

Zira, cinler, medyum yapılı kişiler vasıtası ile topluma verdikleri mesajlarda, daima ve kesinlikle, İslâm Dini’ni iptal edici tezler ileri sürerek, insanı dinden çıkartmaya çalışırlar. Ve bunun için de CİNLERİN VARLIĞINI, çoğunlukla kendileri örterler.

Buyurun bunun bir örneğini:

 

 ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 10, Sayfa: 86

“Korku ilkelliktir. CENNET, CEHENNEM, CİN, PERİ, ŞEYTAN YOKTUR. Bunlar, şartlanmış bilinçlerin menfi birer aksidir.”

 

Evet, fasiküller hâlindeki kitabın 86. sayfasında cinlerin var olmadığını öne süren cinler, daha sonra, uzaylıların cinler olduğunu aynı kitabın 151-152-153. sayfalarında, açık seçik beyan etmektedirler. Bu da cinlerin yapısal özelliklerinden biri olan “çelişkili ifade”den kaynaklanmaktadır.