Metafor

Konu ile alâkalı bilgiler Beynin neden ve nasıl metaforik çalışma sistemi içinde olduğu kavranırsa, bunun arkasındaki pek çok akıl almaz olayın sırrı çözülür. Beyne ulaşan #soyut/suretsiz bilgi ihtiva ettiği manaya en yakın önceki oluşmuş bilgi suretlerine bürünerek kendini metaforla açığa çıkarır. Beyinde açığa çıkan metaforik düşünce suretleri aslında o beynin yaratmayı istediği yaşam/hissediş modellerini tanımlar. Tabiri …

Metafor Devamı »