Abduhû

Anlamı “Muhammed” isminden kasıt müsemmâdır!..”Muhammed” ismiyle kastedilen varlık!..Bu isimle kastedilen varlık, önce “kulu” dur, sonra “Rasùl”ü!.. Burada “Kul” luk, “Rasùl”lükten de üstündür ki, öne alınmıştır… Düşün ki, Rasùlluk!.. “Ben gelmiş geçmiş bütün Rasûllerin içinde öne geçirilmişim” diyor… Rasûllükten daha üstün yüksek mertebe yok; bir de bütün gelmiş geçmiş Rasûllerin önüne geçiriliyor!… Ve bu Rasûllükten daha üstün olarak,”kul” luk yönü …

Abduhû Devamı »