Çokluk Âlemi

Anlamı Kesret âlemi yâni çokluk âlemi, efâl âlemidir. Ef`al boyutu denen; algılama araçları ile var görünen; var kabul edilen; var sayılan; tüm fiiller, orijinde mana olarak mevcuttur; ve “fiiller boyutu” denen “kesret âlemi” için, bu sebeple denmiştir ki; “HERŞEY HAYÂLDEN İBARETTİR; ÂLEMLERİN ASLI HAYÂLDİR.” Çünkü kesret yani çokluk kavramı içine giren her şey, ALLAH isimlerinin …

Çokluk Âlemi Devamı »