SUNU

Ahmed Hulûsi

KİTAP HAKKINDA

Kelime anahtarları, eğer beyinde düşünce kilitlerini açabilirse, insan tefekkür âleminin sonsuzluğuna kanat çırpar.

Esasen, sonsuzluk için varolan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp “Sonsuz”a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak; ya da ilim ve idrak yetersizliği sebebiyle kemâlini şartlanmalara bırakmış bir halde, “ben bir maddeyim” vehmi ile hücre batağında mahvolacaktır!

Özellikle 1968 – 70 yıllarında kâğıda geçirdiğimiz bu sözler, şayet üzerinde ağırlıklı olarak durulur ve önyargısız bir şekilde değerlendirilirse, yepyeni ufuklara ve hedef tespitlerine vesile olabilecektir.

Okuyacağınız cümlelerin çok büyük bir kısmında, ikiden fazla mânâ mevcuttur. Hatta tasavvufla ilgilenenler, pek çok mertebeden değişik anlamları bu satırlarda bulabilirler.

Dostlarıma tavsiyem odur ki, bu satırları okurlarken elden geldiğince kendilerini, kelimelerin mânâ denizine salıvereler.

Ne anlam çıkartırlarsa çıkartsınlar, bununla yetinmeyip, daha değişik mânâların da olabileceğini düşüneler.

Zâhirden – bâtına, bâtından – ahadiyet hakikatlerine kadar her boyuta işaretlerin satırlar arasına gizlenmiş olduğunu bileler.

Ve nihayet kendilerine ulaşan kelimelerin “DOST’un SESLENİŞİ” olduğunu hissetmeye gayret edeler.

Biline ki Dostum…

Halktan alıp halka satanlardan değil; HAKK’ın bağışını ulaştıranlardanız, Elhamdulillâh!..

 

SUNU

“Allah”   bilinciyle   başlarım!.

Kelime anahtarları, eğer beyinde düşünce kilitlerini açabilirse, insan tefekkür âleminin sonsuzluğuna kanat çırpar.

Esasen,  sonsuzluk için varolan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp “Sonsuz”a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak;  ya da ilim ve idrak yetersizliği sebebiyle kemâlini şartlanmalara  bırakmış bir halde, “ben bir maddeyim” vehmi ile   hücre   batağında   mahvolacaktır !.

Özellikle 1968-69-70 yıllarında kâğıda geçirdiğimiz bu sözler, şayet üzerinde ağırlıklı olarak durulur ve önyargısız bir şekilde değerlendirilirse, yepyeni ufuklara ve hedef tespitlerine   vesile   olabilecektir.

Okuyacağınız cümlelerin  çok büyük bir kısmında,  ikiden  fazla manâ  mevcuttur.

Hatta tasavvufla ilgilenenler, pek çok mertebeden değişik anlamları bu satırlarda bulabilirler.

Dostlarıma tavsiyem  odur ki, bu satırları okurlarken….

Elden geldiğince kendilerini,  kelimelerin  manâ  denizine  salıvereler.

Ne anlam çıkartırlarsa çıkartsınlar, bununla yetinmeyip, daha değişik manâların da   olabileceğini   düşüneler.

Zahirden – bâtına,  bâtından – ahadiyet hakîkatlarına kadar  her boyuta işaretlerin satırlar  arasına  gizlenmiş  olduğunu  bileler.

Ve nihayet kendilerine ulaşan kelimelerin “DOST`un SESLENİŞİ” olduğunu hissetmeye gayret ederler.

Biline ki Dostum…

Halktan alıp halka satanlardan, değil; Hak`kın bağışını ulaştıranlardanız, Elhamdulillah!..

AHMED HULÛSİ
21.6.1987
Şehremini / İSTANBUL