SUNU

Ahmed Hulûsi

Değerli Dostum,

Bu kitapta değişik bir bakış açısıyla sunmaya çalıştığım Tasavvuf`un bazı temel bilgileri 1989 yılında Antalya`da yaptığımız sohbetlerden oluşmaktadır..

Tasavvuf`un “Vahdet” müşahedesinin tesbit ettiği realiteleri bu kitapta olabildiğince net bir şekilde açıklamaya çalıştık. Tasavvuf sahasında nakletmeye çalıştığım bilgiler ilk defa benim açıkladığım gerçekler değil; bizden önce de bir kısım değerli araştırmacı ve Ehlullah tarafından keşfolunmuş bilgilerdir… Ne var ki bunlar fazla yaygın bilgiler değildir!.

Taklidi değil, tahkiki amaç edinen ehil kişiler, muhakkak ki bizim bu naklettiklerimizin değerini takdir ederler..

Gerçekte varolan “tek yapının” = “hakikatın” geçmişte sezgiye veya “vahye” dayalı bir şekilde algılanıp; “mecâzî” bir şekilde, benzetme yollu, semboller yollu dile getirilmesiye; 1990`larda en son şeklini alan bilimsel bakış açısının aynı gerçekte buluşması, elbetteki ehli için büyük bir zevkle temâşa edilecek bir kemâlât ve güzelliktir!.

Tasavvuf ehli arasında “HAKIKAT” diye anlatılan şeylerin dahi gerçekte sadece bir “mecâz” olduğunu; o mecâzların neye işaret ettiğini ise, o alanda yaşamı olan herkesin bilebileceğini, daha önce yazmıştık.. Burada yaptığımız açıklamaları da elbette her kâmil kişi bilir, yaşar; bizim de kendi bildikleri gerçekleri kaleme almış olduğumuzu farkeder..

Biz bu bilgileri, tasavvufa eğilimi olan kişilerin, konu hakkında genel bilgisi olsun; tanıdıkları kâmillerden bu işin ötesindeki, yazmadığımız sırları öğrenmelerine basamak teşkil etsin; diye kaleme aldık.. Ehil olan mürşidi kâmilleri bulan, bunların gerisini de ondan talebeder… Bizden ancak bu kadarı!.

Zira önemli olan isimler veya kelimeler değil, onlar ile işaret edilen kavramlardır.

Allah bizleri, görünüş ve kelimelerle bloke olup taklitçi yaşamaktan korusun; indindeki gerçekleri müşahede edip, tahkik ehli olarak basîretle ömür sürmeyi kolaylaştırsın… Amin.

Ahmed Hulûsi
13 Eylül 1995
Antalya

(Not: Okuyucularımızdan gelen talep üzerine, 2003 yılında 5. baskısı yapılana kadar “TEK`in SEYRİ” isimli kitabımız içerisinde yeralan ve Tasavvuf`un bazı temel konularını ele alan kısımları, BİLİNCİN ARINIŞI adıyla ayrı bir kitap olarak burada yayınlanmıştır.)

*  *  *