Pozitif Enerji

 • Pozitif enerji yükü. (enerji dalgası – Nur)
 • Pozitif enerji dalgaları (sevap) kişinin ilk şuur hallerinden itibaren üretilir. Bu sebepten 5-6 yaşından itibaren çocuğa müsbet çalışmalar tavsiye edilir ve bu istikâmete yönlendirilir.
 • Bu pozitif enerji nasıl elde edilir ?..- İki yoldan… Ya kendin üretirsin.. Ya da bir başkasından alırsın, ona vermiş olduğun bir hizmet karşılığı olarak…
 • Pozitif enerji adını verdiğimiz bu dalgalar beynin «verici» mahiyetteki düşünce ve fiillerinden oluşan bir enerji türüdür!.. Dindeki adı «sevab»tır!..
 • Namaz kılınması demek, belli hareketler arasında, belli zikirlerin yapılmasıyla, bu zikirlerden ve dualardan hâsıl olan enerjinin beyin tarafından ruha yüklenmesi hedeflenmiştir… Bu çalışmadan amaç, ruhun pozitif enerjisinin kuvvetlenerek, kişinin kendisini ölümötesi yaşamda güçlü bir hâle getirmesi hedeflenmiştir.
 • Pozitif enerji dalgalarının yükleneceği dalga türü «antiçekim» dalgalarıdır. Şayet, «antiçekim» dalgaları üretilmiyorsa, pozitif enerji dalgaları üretilse bile yüklenecek mahal olmadığı için, ölüm ötesi yaşamda kişiye bir yarar sağlamaz. Ancak bu dünyada yaşanırken, kazanılan bu dalgaların getireceği olumlu sonuçlar söz konusudur!..
 • Şimdi ben diyelim ki, falanca ülkede filanca kişi hakkında konuşmaya başladım…? – Aynı anda senin beynin ile onun beyni arasında bilginiz dışında bir bağlantı anında kurulur… Ve artık sen, onun hoşlanmayacağı bir biçimde, onun aleyhinde konuşmaya başlarsan, senin pozitif enerjin, bu bağlantı yoluyla, onun hakkında ödeyene kadar ona akar ve yüklenir. Ya da tersine, o, senin hakkında konuşuyorsa, bu olay aksine, senin lehine olarak gelişir…
 • Nice emeklerle, nice gayretlerle ne kadar zamanınızı harcayarak elde ettiğiniz o pozitif enerjiniz, o sevaplarınız, bir anda dedikodusunu yaptığınız kişiye bağışlanıp gidiveriyor!.. Oysa siz, o pozitif enerjinizle milyonlarla yıl neler elde edebilecektiniz!..
 • Peki, birisi bana bir iyilik yaptı diyelim… ? -Anında sen de ona bir iyilik yapacaksın!… Ya da anında beynin o iyiliğin karşılığını pozitif enerjinden ödeyecek !… Ödeyecek, pozitif enerjin yoksa, bu defa da aksine onun negatif enerjisi sana akacak !… Hani aranızda “günahını alma” diye bir söz var ya… İşte o sözün dayandığı sistemin tekniği budur !… Ama, ne yazık ki, aranızda bu husus hiç bilinmez !.
 • Ya kötülükler… ? Diyelim ki ben birine bir kötülük yaptım.. ? – Gene sistem sonucu ilgili devreler anında çalışır !.. Yaptığın o kötülüğün karşılığı olan pozitif enerjiyi anında o kişiye ödersin; ya da ödeyecek pozitif enerjin yoksa, bu defa da onun negatif enerjisini sen üstüne alırsın…
 • Bizim tesbitlerimize göre… Beynin ruha yüklediği pozitif ağırlıklı enerjiyi mümkün olabildiğince artırabilmek; ruhtaki negatif yüklü dünyanın yapısı türünden olan enerjiyi de asgariye indirmek amacıyla, asgari sınır, limit olan, senede bir aylık “oruc” zorunlu kılınmıştır!.
 • “Zemzem” suyunun, insanı bir anda canlandıran özelliğinin de gene Kâ`be ‘nin altına isabet eden pozitif enerji alanından kaynaklandığını; bu enerji alanından yayılan enerjinin Kâ`be ‘den yükselişinin pek çok evliyâ tarafından tesbit edildiğinden bahsetmiştik..
 • Enerji türü zikir!… İlim türü zikir!. Enerji türü zikir nedir?.. «Genel zikir» diye de adlandırabileceğimiz bu zikir türü, ruhtaki kudret sıfatına taalluk eden, ruhun sayısız işler başarmasını, ulaşım gücünü sağlıyan enerji toplamaya yönelik zikirlerdir.
 • «Allah»; «Lâ ilâhe illallâh»; «Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh» ve bu gibi genel zikirlerdir. Ayrıca yapılan iyiliklerden, ya da size kötülük yapıp dedikodunuzla, gıybetinizle meşgul olan kişilerden akan pozitif enerji yani sevaplar da bu enerji türündendir.

Soru

-Pozitif diye tanımladığımız enerjinin, idrâka etkisi var mıdır?

Üstad

-Sevap karşılığı olarak kullandığımız pozitif enerji kişideki kudretin açığa çıkmasıyla ilgilidir, ilimle değil!..

51- Zâriyat Sûresi

47-) VesSemae beneynaha Bi eydin ve inna lemusi`un;
Semâya (Evren`e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla – varlıklarla – idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!

48-) Vel Arda feraşnaha fenı`mel mahidun;
Arzı da (enerji hatları – sinir sistemiyle) döşedik… Ne güzel döşeyenleriz!

49-) Ve min külli şey`in halakna zevceyni leallekum tezekkerun;
Her şeyi iki eşten (pozitif – negatif güç; gen sarmalını oluşturan çiftten) yarattık… Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye.

 

***

AL-U iMRAN 3-148 Allah da onlara hem dünya sevabını verdi hem de sonsuz gelecek sürecinin en güzel sevabını verdi. Allah ihsan edenleri sever.

BAKARA 2-103 Eğer onlar iman edip (şirkten) korunmuş olsalardı, Allah indinden açığa çıkacak sevap, haklarında çok daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.

MERYEM 19-76 Allah doğru yolda olanların hakikat bilgisini arttırır! imanın gereği fiillerin getirileri Rabbinin indinde hem sevap olarak hem de sonucu itibarıyla, daha hayırlıdır.

 

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Âlemler

Anlamı Evren içre Evrenler  Boyutsal Katman İnsanlar Yaşadığımız âlem, O`nun sayısız sonsuz âlemlerinden bir âlemdir. Daha biz, bu içinde yaşadığımız âlemi tam anlayıp, değerlendiremezken; bu âlem gibi sayısız âlemleri, varlıkları

Oku »

Sünnetullâh

Anlamı Evrensel sistem ve düzen. Yaşadığımız dünyada otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, tüm evrensel yasalar Kurân-ı Kerîm’de “sünnetullah” olarak isimlendirilmiştir.. Stringlerin hareketinden; holografik gerçeklikten; evrenler arası ilişkilerden; evrenin enerji

Oku »

Baba

Anlamı “Babam böyle istememiş olsaydı, siz bana bunları yapamazdınız!.” Diyordu Hz. İsa Aleyhisselâm.. Tasavvufta, “Nefs-i Kül” varlığın “ana”sıdır; “Akl-ı Kül” ise “baba”sı!… Yâni, yaratılmış tüm birimlerin anası nefsi küldür, babası ise “Akl-ı

Oku »