OKYANUS ÖTESİNDEN

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

Bugüne kadarkilerden çok farklı bir kitap Okyanus Ötesinden… Yazar Ahmed Hulûsi’nin internet üzerinden düzenlediği sohbetlere katılan dostlarının sorduğu çeşitli sorulara verdiği cevaplar bu kitapta biraraya geldi… Taklit yollu edinilen bilgilerin tahkikine işaret eden bilgiler gene bu sohbetlerin ana konusu…

Okyanus Ötesinden – 1

Yazar Ahmed Hulûsi’nin internet üzerinden düzenlediği sohbetlere katılan dostlarının sorduğu çeşitli sorulara verdiği cevaplar bu kitapta biraraya geldi… Taklit yollu kabul edilen bilgilerin tahkikine işaret eden bilgiler gene bu sohbetlerin ana konusu…

Daha önceki kitaplarda “TANRI” kavramının yanlışlığından ve bu kavramın unutulması gereğinden söz edilmişti…

Farsça’dan dilimize giren “PEYGAMBER” tâbiri de en az “tanrı” kavramı kadar yanlış bir tâbirdir…

Kur’ân-ı Kerîm’de “peygamber” kelimesi geçmez! Kurân’a göre “NEBΔ vardır; “RASÛL” vardır… Yani “NÜBÜVVET” ve “RİSÂLET” vardır…

“Nebi” denildiğinde, O’nda açığa çıkan “Nübüvvet” vasfına işaret edilir…

“Rasûl” denildiğinde, O kişide açığa çıkan “Risâlet” vasfına işaret edilir..

Konunun ilgili alanına göre de, Kur’ân-ı Kerîm’de bu iki kelimeden birine işaret edilir.

Bu konu hayli derinlikli bir konudur ve pek çok sır bu konuda kullanılan “peygamber” kelimesi yüzünden örtülmektedir.

İşte bu gibi pek çok konuya, Amerika’dan düzenlenen internet sohbetlerinde işaret edilmeye çalışılıyor.

 

Okyanus Ötesinden – 2

Bugüne kadarkilerden çok farklı bir kitap Okyanus Ötesinden… Yazar Ahmed Hulûsi’nin internet üzerinden düzenlediği sohbetlere katılan dostlarının sorduğu çeşitli sorulara verdiği cevaplar bu kitapta biraraya geldi… Taklit yollu edinilen bilgilerin tahkikine işaret eden bilgiler gene bu sohbetlerin ana konusu…

Bu yaklaşım size yepyeni düşünce hedefleri getirecektir.

 

Okyanus Ötesinden – 3

Bu kitabın konusu, Amerika’daki çalışmalarım sırasında, çeşitli ülkelerden arkadaşlarımla yaptığım internet sohbetleriyle ilgilidir…

Şimdilik ortalama yüz on civarında bilgisayarın aynı anda katıldığı “chat”=sohbetlerde, sorulan sorulara verdiğim cevaplarla ve benim açtığım bazı konularla, “DİN” ve “Tasavvuf” anlayışına dayalı mecâz ve benzetmelerin bilebildiğim kadarını, toplumsal anlayışın müsaadesi nispetinde, gerçek yanlarıyla işlemeye çalıştım.

Okurlarımdan dileğim, okyanus ötesinden yayınladığım görüşlerim üzerinde, objektif-önyargısız düşünmeleri ve “Sistem” anlayışına dayalı bir şekilde değindiğim önemli sırları değerlendirmeye çalışmalarıdır.

İnşaallâh, “İSLAM DİNİ” tanımlamasıyla bildirilen, “ALLÂH adıyla işaret edilen” tarafından yaratılmış “SİSTEM ve DÜZEN“ i anlamada, bu metinler sizlere yeni bakış açıları ve yeni değerlendirmeler sağlar…