NÜBÜVVET TÜRLERİ

Ahmed Hulûsi

“Nübüvvet”, “Allâh” ilminin açığa çıkarak Sünnetullâh esasları hakkında insanları bilgilendirme ve korunmalarını teklif etme işlevidir.

Nübüvvet’in iki yönü vardır:

A. Nübüvveti Zâhir

B. Nübüvveti Bâtın

 

Nübüvveti Zâhir ikiye ayrılır:

1. Nübüvveti Teşrîye; Şeriat getiren nübüvvet. İkiye ayrılır:

a. Şeriatı müceddede nübüvveti; eski şeriatı yenileyen görev. İki aşamalıdır:

    *Nübüvveti mutlaka-i küllîye-i âmme (Âdem’den Efendimize olan nübüvvet)

    * Nübüvveti mukide-i cüzzîye-i hassa(Efendimizin nübüvveti)

b. Şeriatı hassa nübüvveti; yeni şeriat getiren görev.

2. Nübüvveti Târifiye; İrfan getiren nübüvvet – Hızır a.s. ve bu gibi kendini tanıtmayan bir kısım zevât.

 

Nübüvveti Bâtında ikiye ayrılır:

1. Velâyeti cihetiyle ilmi Hakk’tan alanlar; İlmi Bâtın.

2. Keşfi rabbanî ile âlemi gaybtan alanlar; İlmi Ledünn… Hızır a.s. gibi Rüesa’nın ilmi.

 

Evet, “velâyet ve “nübüvvet hakkındaki bu kısa bilgiden sonra tekrar kaldığımız yerden konumuza devam edelim…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.