MÜŞRİKLER EL SÜRMESİN

Ahmed Hulûsi

− Hangi ismet indînde daha faziletlidir?

− Tövbekârların ismeti!..

 

İsmet; arınmışlık, sâfiyet, temizlik hâlidir. Nasıl bir ismet daha faziletlidir?

Fiillerdeki kirliliklerden değil, mutlak arınmışlıktan söz ediliyor burada… Şuurdaki kirlilikten!

“…KESİNLİKLE MÜŞRİKLER NECİSTİR (pisliktir)!..” (9.Tevbe: 28)

Âyeti kerîmede gerçek “necis”liğin, yani pis, kirli olma hâlinin “ŞİRK” olduğuna işaret ediliyor. “ŞİRK”düşüncesinde olanların “PİS” olduğu anlatılıyor. Ve hatta bir diğer âyette de bu noktaya işaret olunarak;

ONA (Bilgiye)(şirk pisliğinden – hayvaniyetinden) ARINIP, TÂHİR OLANLARDAN BAŞKASI DOKUNAMAZ!” (56.Vâkı’a: 79) deniliyor.

Bu âyeti tek başına değerlendirenler sanıyorlar ki elleri tozlu ya da abdestsiz olanlar dokunmasınlar!.. Oysa bu âyet, bir önceki bahsettiğimiz “MÜŞRİKLER PİSTİR” âyetiyle bağlantılıdır ki, ikisi bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkan anlam şu olur;

“ALLÂH’A ŞİRK KOŞMA HÂLİNDE OLANLAR, PİSTİRLER; BU YÜZDEN ŞUURLARINI KAPLAYAN ŞİRK PİSLİĞİ KURÂN’DAKİ SIRLARI VE HAKİKATLERİ GÖRMELERİNE ENGEL OLUR. BU PİSLİKTEN ARINMADAN KURÂN’A EL SÜRMESİNLER…”

Kaba şirk, açık şirk, kaba necâset hükmünde olduğu gibi; gizli şirk, “hafî şirk” dahi küçük necâset hükmündedir. Bu yüzden de bu pislikten arınmamış olanların TEK’lik sırrına, Vahdâniyete el sürmemeleri tavsiye edilmektedir… Çünkü, şirkle bulanmış bilincin Allâh’ın sırlarını anlaması mümkün değildir!

İşte bu temizliğe ulaşmış ismet sahibi kişilerin, araya benliklerini sokmadan, yukarıda izah ettiğimiz şekilde yaptıkları tövbe, en makbûl, en değerli tövbeleridir

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.