MUHAMMED MUSTAFA 1

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

O’nu seven, Allâh’ı sevmiş olur! O’na şükreden, Allâh’a şükretmiş olur! O’ndan yüz çeviren, Allâh’tan yüz çevirmiş olur!..

“Allâh’ın Ahadiyetine iman etmek ve Muhammed Mustafa’nın “ABDU-HÛ” ve “RASÛLU-HÛ” oluşunu itiraf etmekten daha şerefli bir idrâk olamaz…”

Kurân’a ve Kurân’a inananlara göre Âlemlere rahmet olarak irsâl olmuş MUHAMMED MUSTAFA (aleyhisselâm)’ın eşsiz ihtişamını kavrayabilmek bizler için asla mümkün değildir.

O’nu seven, Allâh’ı sevmiş olur! O’na şükreden, Allâh’a şükretmiş olur! O’ndan yüz çeviren, Allâh’tan yüz çevirmiş olur!..

“Allâh’ın Ahadiyetine iman etmek ve Muhammed Mustafa’nın “ABDU-HÛ” ve “RASÛLU-HÛ” oluşunu itiraf etmekten daha şerefli bir idrâk olamaz…”

Kurân’a ve Kurân’a inananlara göre Âlemlere rahmet olarak irsâl olmuş MUHAMMED MUSTAFA (aleyhisselâm)’ın eşsiz ihtişamını kavrayabilmek bizler için asla mümkün değildir.

“ABDULLAH” oluşu, O’nun için en yüce mertebe olmaktan başka; “RASÛLULLAH” ve “HÂTEMÜNNEBİYN” olması, anlamamız gerekli olan çok büyük incelikleri kapsamaktadır…

Efendimiz Muhammed Mustafa (aleyhisselâm), Allâh azze ve celle’nin bildirişiyle “ABD” ve “RASÛL” dür!

O’nun en yüce mertebesi de bu iki kelimenin anlamında gizlidir!

“HÛ”nun “ABD”ı ve “RASÛL”ü!.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.