Metafor

 • Beynin neden ve nasıl metaforik çalışma sistemi içinde olduğu kavranırsa, bunun arkasındaki pek çok akıl almaz olayın sırrı çözülür. Beyne ulaşan #soyut/suretsiz bilgi ihtiva ettiği manaya en yakın önceki oluşmuş bilgi suretlerine bürünerek kendini metaforla açığa çıkarır. Beyinde açığa çıkan metaforik düşünce suretleri aslında o beynin yaratmayı istediği yaşam/hissediş modellerini tanımlar. Tabiri yorumu gerekir.Beyinin yeni özellikler ve yaşam tarzları şekillerini yaratma sınırını Korkuların, Duyguların, sahip olduğunu sandıkların çizer. Kozan ne kadar? Tüm hayatın bir #metafor ise. Bu metaforun arkasındaki yaratan ilmin demek istediği ne ola ki? Hayatının yorumu Nedir? Metafor musun? Bilginin kendini yansıtacak surete bürünerek açığa çıkması metafordur. Ne varki o suret sadece bir işarettir ki bilginin gerçeğini yansıtmaz. Metaforun gerçeğine açığa çıkan suretin ilimle çözümlenmesiyle ulaşılabilir. Müteşabihat metafor demektir. #Allah ilmi ehli metaforları çözer.
 • Gün İçinde Yaşadıklarımızı Yorumlamak Gerekir Mi?- #Metafor, bilginin beyne ulaştığında veya beyindeki bir bilginin açığa çıkmayı istediğinde kendine uygun bir sûret yaratarak, o sûretle kendini ifade etmesi, tanımlamasıdır.- #Cebrail‘in görülmesi olayı, bir metafordur. #Rasulullah‘ın beyninde açığa çıkan bir metafordur.- Cebrâilî kuvve, ilim kuvvesi; ‘#Halife‘ diye tanımlanan ‘İnsan’ın varlığında mevcut olan bir kuvvedir ki, bu hilafet kaynağından gelen bu ilim, beyinde zahir olur, açığa çıkar. – Rasûlullâh Cebrâilî kanattan gelen bilgiyi, ilmi geldiği mânâya göre uygun bir şekilde bir sûret olarak beyninde görmüştür.- Beynimizde açığa çıkan ilim, sûret olarak açığa çıktığı için aslında o ilmi anlamanın yolu, beyinde açığa çıkan bu metaforik sûretlerin yorumlanması ile mümkündür!
 • Beynin bilgiyi/datayı suretlendirerek kişinin dünyasını oluşturduğunu anlamayanın metaforik dünya ve dünyamız konusunu anlaması imkânsızdır.
 • Ölümü tadan metafor dünyadan kendi metaforik dünyasına geçer Amalıktan kurtulmuş olan ilmin dünyasında, basiyret aması metafor dünyasındadır.
 • Suret Kâbe fanî, ilmi varlığı ise Bakî’dir. Kâbe, insan beyninin zâhir âlemdeki metaforik sûretidir. Bu yüzdendir ki insan kalbine aynadır.
 • Fâni dünyaya ait ne varsa hepsi İlmin metaforik sûretleridir. Metaforlar fânidir! İlim Bakî’dir!
 • Üstad üç aylarda ne dua edelim?!!!
  Taklit ve ezberi terk et! İçinden özünden ne geliyorsa onu uygula. Mevcutlar, sana örnek olsun içindir!
  Duayı ötendekine değil varlığının her zerresinde var olana yapmaktasın, dilediği için.
  Dilemezse isteyemezsin! İstetiyorsa iste, ezbersiz!
  #Dua edebilmen en önemli nimettir. İçinden geldiği gibi, kendi dilinle, kendi kelimelerinle, kavradıklarına göre dua et. Anlamadığını bırak.
  Anladığın manada istiğfarın dahi bir #metafor olarak anlatıldığını kavrayabilsek. Günde 70-100 defa istiğfar ederim diyen, Neden nasıl ederdi?
  #Şirk kavramı kalkmış olan Velayet/risâlet ehlinin istiğfarı nedendir, kimedir, nasıl olur?
  #Seyyidül istiğfar, “Allahümme ente rabbi” ile başlıyor. Rabbin esma ül hüsna ise hâlâ ben varım diyebiliyor musun? Diyorsan istiğfar geçerli mi?
  #Allah, ezberle ve taklitle yaşamaktan kurtulmayı kolaylaştırsın.
  Hakikati sorgulayıp, düşünüp, Dinin ne getirdiğini anlamayı nasip etsin.

 • Elinizideki bütün mealler hep birebir kelime çevirisiyle oluşmuştur. Okuduğunuz âyetlerin metaforlar ihtiva ettiği size yansıtılmıyor.

AL-U iMRAN 3-7 Hudur; ki sana inzal ettiği BiLGi (Kitap) işaretlerinin bir kısmı muhkemdir (açık-net anlaşılır hükümler ihtiva eden), bilginin (Kitabın) anası-temelidir; diğerleri de müteşabihattır (teşbih-misal benzetme yollu anlatım). Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen düşünceye sahip) olan kişiler, fitne amaçlı tevilini (yorumunu-neye işaret ettiğini) yapmak üzere müteşabih olanlarıyla hükmederler. Bunların tevilini (kesin olarak ne kastedildiğini) ancak Allah bilir. ilimde Rasih olanlar (derinlikli düşünenler-tahkik ehli): “iman ettik, onların tamamı Rabbimizin indindendir” derler. Derin düşünen akıl sahiplerinden (Ulül Elbab) başkası bunu anlayamaz.


EN’AM 6-99 Hu ki semadan suyu inzal eden!.. Onunla (semadan inen su ile) HER ŞEYiN nebatını çıkardık! Ondan da bir yeşillik çıkardık… Ondan da birbiri üzerine gelişmiş habbeler (taneler); hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkarıyoruz… (Bunların) müteşabihi (birbirine benzeyenleri) ve müteşabih olmayanı da! Onun ürünlerine, bir ilk meyve verdiğinde ve bir de olgunlaştığında bakın… Muhakkak ki bunlarda iman eden halk için elbette işaretler vardır.


EN’AM 6-141 Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurmaları, yemişleri muhtelif ekinleri, zeytinleri ve narları, müteşabih ve gayrı müteşabih olarak inşa eden “Hu”dur… O`nun ürünlerini meyve verdiğinde yeyin; hasadının gününde ise onun hakkını verin (zekat)… israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.


ZÜMER 39-23 Allah, sözün en güzelini; müteşabih (benzetme yollu), mesani (aynı cümlede veya kelimede iki ayrı işareti vererek ikili anlatımla) bir bilgiyi (tafsilatlı) indirdi… Rablerinden haşyet eden kimselerin Ondan derileri (tüyleri) ürperir… Sonra bedeni ve şuuru Allah zikrine yumuşar (kabule müsait hale gelir)… işte bu Allah`ın hidayetidir ki onunla dilediğini hakikate erdirir! Allah kimi saptırırsa ona hidayet edecek yoktur.

Alâkalı Kavram bulunamadı

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Halife-i Tam

Konu hakkında bilgiler Ahmed Hulûsi “HALİFE-İ TAM” (Abdullah ismiyle tanınan, “Abdiyyet sırrı”na ermiş kişi). Abdullah isminin, “Hilâfet“le çok yakın bir alâkası var. Çünkü, “Abdiyyet” sırrı da, “Abdullah” ismi ile târif

Oku »

Fiiller Âlemi

Anlamı Ef`âl âlemi denen fiiller âleminin, yani bütün bu gördüğümüz-göremediğimiz, algıladığımız-algılayamadığımız fiillerin, bireylerin, birimlerin yani “kesret” denen “çokluk” âleminin meydana geldiği, oluştuğu ilk boyut, melekler âlemidir. “Ef`âl âlemi” diye bilinen

Oku »

Nefs

Anlamı “NEFS”in anlamı “bilinç sahibi birim”dir.. “Nefs“, varlığını esmâ mertebesinden yani Hakk`ın varlığından alıp “Rubûbiyet Nûru“ndan yaratıldığı için, “yapısının gereği olarak dilediğini yapmak ister ve yapar“… Engel tanımaz!.. Hayır veya

Oku »

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.