MESAJ – 96

Ahmed Hulûsi

Herkes, birbirine ve her şeye bakar; fakat kimse, bir diğeriyle aynı şeyi görmez!

Herkes, aynı şeye bakar; fakat aynı şeyi, mutlaka farklı görüp değerlendirir…

Herkes, her şeyi, dışarıda değil, hayalinde görür; ve değerlendirmesini de, kendi veritabanına göre yapar!

Herkes, farklı şeyleri olduğu gibi, aynı şeyi dahi, ayrı zamanlarda, aynı şekilde değil, farklı şekilde algılayıp değerlendirir…

Hiç kimse, aynı şeyi, iki defa görmez ve iki defa aynı şekilde algılayamaz.

Herkes, her şeyi, kendi veritabanına göre değerlendirdiği için de, her şey, değerini değerlendireninden alır!

Herkes, kendi cehenneminde, ya da kendi cennetinde yaşar!

Tanrısından kurtulanın yaşamı ise, “ALLÂH” adıyla işaret edilenin “HİÇ”lik mertebesidir!..

“ALLÂH” adıyla işaret edilen, “BAKIY”dir; gerçeğindeki uyarıyı değerlendirenler, fâni kavramını kabullenemeyecekleri gibi; “ALLÂH” ahlâkıyla ahlâklanmış olanlar da, âlemlerin, “hayal” çekirdeğinden oluşmuş bir dev ağaç olduğunun seyri içindedir.

Her an, her zerrede, yeni bir “şe’n”de olandır, “HÛ”; ve dahi, bundan münezzehtir ise; bunun sonuçları ne olabilir, getirisi dahi neler olabilir?

Ya birilerinin dedikodusuyla ömür tüketenlerin yeri?