MESAJ – 94

Ahmed Hulûsi

Bir anlayışı sınırlı veya kıt yoldaşın olmuşsa, ve ayrılamıyorsan…

Kaderini yaşayacaksın; çünkü onları yaşaman takdir edilmiş; demektir!

Cehennem içinden ateşlenir!

Cehennem dışından sarar…

Cehenneme imanla girene, cehennem:

“Ey imanlı, nûrun ateşimi söndürüyor; çabuk geç git!..” dermiş…

Cehennem ateşini söndürecek tek nûr, Kadere ve Takdir edene imandır.