MESAJ – 93

Ahmed Hulûsi

Kimileri eleştirir; kimileri eleştirilir!

İş yapanlar eleştirilir… Eser ortaya koyamayanlar da, eser bırakanları eleştirir!

Kimileri eser verir… Kimileri de, onları eleştirerek pâye almaya çalışır!

Basit insanlar, birbirlerinin dedikodusuyla ömür tüketirken; gelişmiş beyinler, düşünen insanlara yararlı olduğunu umdukları fikirler, buluşlar bırakmaya çalışır!

Herkes ummadığı günde boyut değiştirecektir. Yalnız başına kalacaktır kabrinde!..

Aklı olan putlarını terk edip o güne hazırlanır. Aklı olmayan ise, günlerini dedikoduyla, başkalarını eleştirmeyle tüketen putlarla geçirip ömrünü heba eder.

Nice kendini müslüman sanan insansı imansız gitti öteye!

Ne mutlu eser bırakabilene…

Yazık, hem kendisini hem de çevresindeki safları aldatanlara!