MESAJ – 92

Ahmed Hulûsi

Şehâdet ederim ki tanrı yoktur…

Yalnızca “ALLÂH” adıyla işaret edilen vardır!

Şehâhet ederim ki kesinlikle…

Ahmed MUHAMMED MUSTAFA aleyhisselâm,

“Abdullâh”, “Rasûlullâh” ve “HatemenNebiyyin”dir!

O’nu seven, Allâh’ı sevmiş olur!

O’na şükreden, Allâh’a şükretmiş olur!

O’ndan yüz çeviren, Allâh’tan yüz çevirmiş olur!

O, ALLÂH adıyla işaret edilenin “Hüviyeti”nin “ABD”ı ve “RASÛLÜ”dür!.. Fark edene, görene ve de bu gerçeği kavrayabilene!..

 Allâh’ın “Ahadiyet”ine iman etmek ve Muhammed Mustafa’nın “ABDU-HÛ” ve “RASÛLU-HÛ” oluşunu kavrayıp hissetmek ve yaşamaktan daha şerefli bir idrak olamaz…

Ben MUHAMMEDÎ’yim!