MESAJ – 90

Ahmed Hulûsi

Bak dostum, dünyadaki ömrün tümüyle cennet olsa bundan sonra –ki mümkün değil-; daha ne kadar yaşayacaksın?

Ebedî huzur ve saadete yüz çevirmene değer mi, bir kısım davranışların?

Ya, Allâh’tan yüz çevirmene; özündeki Allâh’tan tard olmana sebep olacak davranışlarda ısrarının nedeni ne?

Özündeki ALLÂH’a mı imanın yok?

Yaptıklarının, seni ebedî huzur ortamına götürmesi konusunda mı şüphen var?

Yoksa, sisteme, sadece yaptıklarının sonuçlarına ulaşabileceğine mi yeterince imanın yok?

Yoksa, sana tebliğ edilenlere mi inanmıyorsun?

Lütfen otur, al başını iki elinin arasına; eğlenmeyi biraz bir yana koyup, beynini çalıştır!..

İnandığın ne, inanmadığın ne?.. Bu inançla, ilmine göre nereye gidersin?

Yaptıkların sonucunda eline geçenler, değer mi gelecekte yitireceklerine?

“Yarın” rüya olacak, “dün” uğruna, ebedî yaşamının cehennem olmasını kabullenene ne denilir ki?

Hesaptan evvel hesap ver nefsine!.. Sana, hesap görücü olarak vicdanın umarım yeter!

Duygularını sen terk edemezsen; bil ki, imanın seni terk edecek bu gidişle!