MESAJ – 88

Ahmed Hulûsi

 “Kadere imanı” olmayanın, “imanlıyım” dediğindeki “iman”ı, kafasında tahayyül ettiği “tanrısına”dır; “ALLÂH”a değil!

“Allâh” adıyla işaret edilene “iman”, “Kader sistemine iman” ile mümkündür ancak[1].

Yaptığınız yanlışları, kadere bağlayarak savuşturmaya kalkmanız abesle iştigaldir. Zira, yaptığınızı mazur göstermeye çalışmak, size hiçbir yarar sağlamaz! Zira, ne gerekçeyle olursa olsun, ortaya koyduğunuz fiilin sonucunu yaşayacaksınız!

Sistemde mazerete yer yoktur; gerçeğini idrak edemediyseniz; kaderin arkasına sığınmanın size bir yarar sağlamayacağını da fark edemezsiniz.

Herkes ne için yaratılmışsa, kendisine kolaylaştırılanı başaracak ve ancak da bunun sonuçlarını yaşayacaktır.

Kolaylaşanlarına bak; geleceğini görmeye çalış!

[1] “AKIL ve İMAN” isimli kitabımızda bu konuda detaylı bilgi vardır.