MESAJLAR

Ahmed Hulûsi

İnsanların, düşünemeyen türünün perdesidir İsimler…

Düşünemeyen insanlar, isimlere takılır ve orada kalır!.. İsim ile işaret olunan “Kavram”lar onlar için çok bir şey ifade etmez…

ismin işaret ettiği anlam ya da kavramı, herkes, kendi kafasında, diğerinden bir başka türlü anladığı için de, hiçbir ortak sonuca varılamaz…

Oysa akıllı adamlar tartışırken, önce “kavram”da mutabakat arar; sonra o kavrama işaret eden çeşitli isimleri bire indirgerler.

Yaşamda, akıllı insanlar için daima önemli olan “kavram”dır, “işlev”dir!..

Eğer, hâlâ isimlerle, lakap ve ünvanlarla uğraşıp; “kavram” ve “işlev”i değerlendirerek, ona göre sonuca gidemiyorsak; iki sağırın banka diyaloğu devam ediyor demektir.