MESAJLAR

Ahmed Hulûsi

Her topluluk lâyık olduklarını başa geçirir…

İnsanlar lâyık olduklarıyla beraber olurlar!

Dostunu söyle; kim olduğunu söyleyeyim; mesajı önemlidir!

Değerlendiremediklerinizi alıp atacaksınız; ve sonra da ondan mahrum kalacaksınız!

Ellerinizle yaptıklarınızın ve seçimlerinizin getirisi sonuçlarını yaşayacaksınız!

İsimlere, etiketlere aldananlar, müsemmaların sonuçlarını yaşarlar! Sistemde mazerete yer yoktur!

Anlayışı sınırlı veya kıt olanlar, dünden ibret almazlar; günü yaşarlar; isimle uğraşıp, isimlenen kavram veya kişilikten perdelenirler; sonuçlarından da kaçınamazlar!..

Yarın pişman olmak istemiyorsanız, elinizdeki ilmi iyi değerlendirin; Hz. Muhammed aleyhisselâmın yolundan ve öğretisinden ayrılmayın; başka cinnî veya uzaylı diye tanımlanan planların sesleniş ve saptırmalarından korunun!

Yanıldığınızı anladığınızda telâfi etme şansınız olmayabilir.