MESAJ – 8

Ahmed Hulûsi

HIRS, kendisine verileni değerlendiremeyenin, “DAHA”sını istemesidir!

ŞÜKÜR, nimeti veren olarak görmektir! Verenin ardında bir veren düşünmek ise ŞİRK!

NANKÖR, ilmin gereğini yaşamayandır!

En kötü AVUNTUilmin dedikodusuyla avunup, onu yaşamına geçirmemektir!

Duygularının ördüğü KOZAdan çıkamayana gâfil derler.

KOZANLA gitmeyi göze alacak kadar mı..?