MESAJ – 79

Ahmed Hulûsi

Nisâ’ Sûresi, 82. âyet:

“Kurân’ı derinliğine düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allâh indînin gayrından olsa idi, elbette Onun içinde birçok çelişki olurdu!”

Demek oluyor ki, çelişkiler ve tutarsızlıklar ihtiva eden fikirler, Allâh İNDÎ’nden değil; çeşitli plan(!)larda yaşayan yaratıklardan kaynaklanmaktadır.

Öyle ise, bu tür çelişkili fikirler buna göre değerlendirilmelidir.

Allâh indînden gelen ilim ise, bir fikrî bütünlük içinde; bir sistem ve düzeni yansıtan ilimdir.