MESAJ – 74

Ahmed Hulûsi

 “HÛ” her an yeni bir “şe’n”de iken…

Hâlâ, beynimizde kum saatiyle dolaşmak niye?

Beynindeki kum saatiyle, 2000’e girenler; ne zaman, iman ettiklerini hep tekrarladıkları “ALLÂH”ın, her an yeni bir Zâhir oluşta olduğunu kavrayacaklar?

Ne zaman, dünde yaşamaktan ve dünde yaşayan ve yaşananların tekrarını beklemekten vazgeçip; an içre olanı fark edecekler?

“HÛ her an yeni bir şe’ndedir”; biz, bunun ne demek olduğunu anlayamasak da!..