MESAJ – 73

Ahmed Hulûsi

Yaşamda, tüm varlıkta, her birimde yaygın olan duygu; sevgi ve sevdiğine sahip olma ve onunla “bütünleşme” anlamında “BİR”leşmedir!

“BİR”leşmeninin farkında olmayanların yaptıkları ise çiftleşme diye adlandırılır.

Birimler arasındaki manyetik çekim gücü sevginin mekanizmasından başka bir şey değildir; isim, farklı olsa da…

Yaşam sevgi üzerine kurulmuşken, bunu yaşayamayanlar, hayallerindeki bir tanrıyla meşgûldürler…

“Zâhir” olanı bırakıp, ötede sevecek aramak ancak gaflettir!

Neyi seversen sev, gerçekte yanlızca “HÛ”yu sevmektesin ve zaten yalnızca “O”nu sevmek için varsın!..

Sevgi yaşantısı cennettir; sevgisizlik ise cehennemin bir türü!