MESAJ – 72

Ahmed Hulûsi

 “ALLÂH” adıyla işaret edilenin “Müriyd” isminin işaret ettiği “İrade” sıfatıyla üretilir tüm üretilmiş olanlar.

Üretme, gerçekte, Esmâ boyutu seyridir. Efâl boyutu, beyindeki varsayımdır; beynin yapısı dolayısı ile hissedilen!

Beyin dahi, Esmâ terkibi sonucu var kabul edilendir!

Gerçekte tüm olup bitenler, Esmâ mertebesinde olup bitmektedir!

Gerçekte, Efâl boyutu yoktur; Esmâ mertebesinde yaşayana göre!

Birkaç gündür, New York’ta 60 küsuruncu kattan Manhattan seyredilince, insanın aklına bu tür şeyler geliyor işte!