MESAJ – 71

Ahmed Hulûsi

Zekâ; fikirlerle uğraşırken, akıl; sistemli düşünceye yönelir!

Zekâ; fikirler arasında çelişkilerden kurtulamazken, akıl; tefekkür okyanusuna açılır kapasitesi ve ilmi nispetinde!

İnsan, evrenselliğe özünden gelen evrensellik boyutundan açılabilir; dışarıdan bedensellikten değil!

Özündeki sonsuz ve sınırsızlığı hissedemeyen madde batağında boğulur!

Ne bedbahttır ki, parası ya da bedeni yüzünden madde batağında kaybeder sonsuz geleceğini!..

Ne mutludur ki, parası veya bedensel çıkarları onu maddede kayıtlamamıştır; o bütün bunlar yüzünden sınırsızlığa ulaşmaktan geri kalmamıştır.