MESAJ – 70

Ahmed Hulûsi

 “B” sırrıyla, “Besmele”yi tefekkür, insana neler hissettirir?

“B” sırrıyla, “Bi-iznillâh” düşüncesi, insana hangi âlemin seslenişini zâhire çıkartma imkânı verir? Ki, İsa aleyhisselâm bununla ölüyü diriltmişti!

“Allâh” kulunda zâhirdir; cümlesi ne gibi anlamlar ihtiva eder?

Bunları biraz olsun düşünüp değerlendirebilecek miyiz acaba?