MESAJ – 65

Ahmed Hulûsi

İnsanlar sevip saydıkları, değer verdikleri kişi her an yanlarındaymış gibi yaşamadıkları sürece, o kişiye karşı olan sevgi ve değer verme sözlerinde samimi olmazlar; ve bu konuda nifaktan arınamazlar!

Gerçek sevgi, sevdiğin her an yanındaymışçasına, seni seyrediyormuşcasına konuşman, davranman ve yaşamandır.

Gerçek değer verişin, o kişi her an yanındaymış gibi fiiller ortaya koyman ölçüsündedir.

İkiyüzlülük kolay affedilir bir suç değildir!

İkiyüzlülükten kurtulmak çok güçtür!

Yaptıklarınızın ne kadarını çok sevdiğinizi söylediğiniz Allâh Rasûlü sizi seyrediyormuşcasına ortaya koyuyorsunuz?

Her an Allâh Rasûlü yanınızda sizi seyrediyormuşcasına hissederek yaşayamıyorsanız, imanınız henüz kemâle ermemiştir!