MESAJ – 64

Ahmed Hulûsi

 “DİN”tanrıya tapınma ve onun gönlünü hoş edip cennette yer kapma ya da cehennemden kaytarma,diye anlayarak; gereklerine çeşitli nedenlerle boş verenler bunun faturasını ebeden ödemeye devam edecekler!

Allâh’ın yaratmış olduğu bu sistem ve düzeni fark ederek, yaşamlarını o sistem ve düzenin kanunlarına göre düzenleyenler ise, yaptıkları çalışmaların sonuçlarına göre yeni bir yaşam biçimine kavuşacaklardır.

Allâh Rasûlü size, ebediyet yaşamına göre nasıl hazırlanırsanız; ne yaparsanız onun sonuçlarını yaşayacağınızı bildirmiştir.

Ölüm ötesi boyutu anlatanı önemsemeden; yalnızca, dünyalık geçici çıkarlarını ön plana alarak yaşayanlar; sonsuzluk ortamında telâfisi mümkün olmayan pişmanlığı yaşayacaklardır!

Depremlerin getirdiği ders, bir anda her şeyin yitirileceğini öğretmektedir.

Ya geçeceğiniz boyuta bir hazırlığınız yoksa?