MESAJ – 61

Ahmed Hulûsi

 “Âhir zaman”sa bu yaşadığımız devir; depremler artacak ve sıklaşacak; mehdi(?)ler çoğalacak; cinler (UFO) yeryüzünde görülür hâle gelecek; tanrı olduğunu iddia edecek varlıklar seyredilecektir.

Ne mutlu o iman sahiplerine ki…

Alemlere rahmet olan Allâh Rasûlü’nün uyarılarını dikkate alarak aldatıcılara kanmaz; Kur’ân esaslarını“Kurân’ın ruhu”na göre değerlendirerek yaşamına yön verir. Geçici dünya menfaatleri için dünya kavgasına girmez!