MESAJ – 60

Ahmed Hulûsi

Olayların geliş çizgisini devam ettirerek gidiş doğrultusuna bakarsak, gerek Türkiye ve gerekse Dünya’daki birçok ülke boyutlarında 2000’li yıllar zorlu günler ihtiva ediyor kanaatine varırız.

 Eğer bu kanı gerçek ise, bu zor günlere dayanabilmek için insanlara en gerekli şey, sabır, kanaat, şükür ve elindeki imkânlarını olabildiğince çevresindekilerle paylaşmak olmalıdır.

İnsan, beden adını verdiğimiz aracı geçici bir süre için Dünya ortamında kullanarak, belirli özellikler kazanmak amacıyla Dünya’da var ise…

İnsan, olayları ve gelişmeleri bu açıdan değerlendirmeli; ebedî yaşam boyutuna göre davranışlarını düzenlemeli; idrakının almadığı yerde Allâh Rasûlüne ve bildirdiklerine iman ederek, davranışlarını ona göre düzenlemelidir ki; gelecekte pişman olmasın!