MESAJ – 6

Ahmed Hulûsi

Yüzmilyonlarca yıllık kabir âleminizde yalnızca sevenlerinizin dalgalarını alacaksınız, dalkavukların değil.

Parayla satın alamayacaklarınızla olmaya bakın!