MESAJ – 58

Ahmed Hulûsi

Eskiden, her mahallenin şeyhi, kendi müntesipleri tarafından zamanın “kutbu â’zâmı” kabul edilirdi…

Benim kutbum senin şeyhini döver; düzeyine kadar düşürüldü olay!!!

Âhir zaman modası ise, Benim Mehdi’m en büyük, oldu!!!

Bugüne kadar duyduğumuz “Mehdi”lerin sayısı neredeyse bini geçti!..

Kimi, “Mehdi” olduğu için, Şam’da, minareye inecek diye İsa aleyhisselâm’ı bekliyor(!)… Kimi de bulunduğu şehirde toplumunu, kendisine inananlarını aydınlatıyor!..

Mars’ın, Kova Burcunda Neptün ile kavuşuma girmek üzere olduğu şu günlerde, megalomaninin daha açık tezahürlerini görmemiz hiç yadırganmamalı…