MESAJ – 54

Ahmed Hulûsi

“AY”ın aptalı, niye Güneş değilim, ışığım kendimden değil; niye beni, ben olarak değil, Güneş’ten yansıyan ışığım için seviyorlar”diye yakınırmış!

Bilmezmiş ki, gezegenlerin ışığı Güneş’le kaîmdir!

Haddini bilen mehtap, hem kendisi mutlu olur; hem de insanları gecenin karanlığında nûra kavuşturur.

Keşke(!?), Allâh Rasûlü yörüngesinde bir Ay olabilseydim.