MESAJ – 50

Ahmed Hulûsi

Anlayışı sınırlı soruyor:

− Ama niye “kurunun yanında yaş da yansın” ki?

Nasıl anlatabilirim ve fark ettirebilirim…

Yağmur yağdığı zaman su altında kalmaktan hiç hoşlanmayanlar hiçbir şey yapamazlar; sığınacakları bir yer yoksa, ıslanırlar!

Denize düşenlere, deniz, istisna uygulamaz! Yüzmesini bilen, kendisini istisna kılar!

Deprem geldiğinde her yeri sarsar, istisna bölge tanımaz!

Sistemde istisnayı, ancak sen yaptığın çalışmayla; kendini o bölgeden uzaklaştırmakla sağlayabilirsin! Aksi hâlde bulunduğun ortamdakilerin içinde bulunduğu şartlara sen de tâbi olursun!

Kaçacak yerin yoksa, bulunduğun ortamın şartlarına katlanırsın! İyiyse iyi, hoşlanmadığınsa hoşlanmadığın!

Artık anlayın SİSTEM REALİTESİNİ!

Bu “ALLÂH” adıyla işaret edilenin yaratmış olduğu ‘‘DİN’’ adıyla bilinen ve ‘‘SÜNNETULLÂH’’ olarak işaret edilen SİSTEM ve DÜZENDİR; ki asla kimse için değişmez!

Hele evrende bir zerre olan Dünya üzerindeki zerrecikler için!