MESAJ – 47

Ahmed Hulûsi

Sormuşlar:

− Deprem sigortası yaptıralım mı; tevekkül mü edelim?

Cevap vermiş:

− Yarına Allâh Kerîm, hayırlısı olsun; deyip çalışmaktan vazgeçerek; geleceğe dönük bin türlü plan yapıp tedbir almaktan yüz çevirerek; hatta, daha abartılı şekliyle, tevekkül ediyorum deyip, yemek yemeyi terk ederek mi yaşıyorsunuz?

Yoksa bütün bunları yapıp; sonra da tevekkül sahibi olduğunuzu; kadere iman sahibi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Sistem gerçeğinin Allâh yaratısı olduğunu fark etmeyenler pahasını öderler! Mazeret ve cehalet geçersizdir!