MESAJ – 46

Ahmed Hulûsi

Yaşlı bilge şöyle söylüyordu çevresindekilere:

− Söylediklerimin teker teker gerçekleşmeye başladığı günlerde; sizlerden çok çok uzakta olmayı istiyorum!.. İçine düştüğünüz şartlar altındaki hâlinizi görmeyi hiç arzu etmiyorum…

Çünkü buna katlanmak benim için çok zor olacak!

Maalesef, “Demişti” demenin ve pişmanlıkla geçmişi yâd etmenin o günlerde hiçbir yararı olmayacak!