MESAJ – 42

Ahmed Hulûsi

 “ALLÂH” adıyla işaret edilene duyulan “haşyet”in ne olduğunu kavrayamayanlar, var sandıkları tanrılarıyla başbaşa kaldılar ve onun sopasından korkarak yaşadılar!

“Allâh korkusu”nu, tanrı korkusu” olarak anlayıp, öylece kabullenenler; sonra da ötede bir tanrı olmadığını fark edenler, hüsrana uğradı!

 ”ALLÂH” isminin işaretini kavrayanlar ise, bâtınlarındaki hakikati hakkıyla yaşayamama korkusu içinde yaşadı…

Bazıları ise bunun da ötesinde, sonsuz azamet ve ihtişamın getirdiği haşyet hâlinde şaşakaldı!