MESAJ – 4

Ahmed Hulûsi

“Ya olduğun gibi görün; ya da göründüğün gibi ol” diyen Mevlâna Celâleddin, ikiyüzlülüğün ne kadar yanlış olduğunu idrak ettirmek istemiştir.

İnsanlar hakkında başka türlü düşündüğü hâlde, onların yüzüne başka görünüp davranan, gönlünde nifaktaşımaktadır. Nifaksa şirkten bir cüzdür!

Güvenmediğin insanla aynı mekânda bulunmamak, münafıklıktan çok daha evlâdır.