MESAJ – 39

Ahmed Hulûsi

İnsanın inandığı, yaşadıklarıdır… Herkes, inancının sonuçlarını yaşar!..

Aptal, karşısındakinin sözlerine bakarak onu değerlendirir; akıllı, karşısındakinin davranışlarıyla onu değerlendirir!

Karşısındaki açık gerçekleri değerlendirmeyip, hayalindekinin peşinde koşan, hem elindekini yitirir hem de hayalindekini!

İşinin, eşinin, aşının hakkını vermek, tasavvuf dedikodusuyla ömür tüketenlerin değil, onu yaşayanların hâlidir!

Ailesinde huzuru olmayanın Allâh’la da huzuru olmaz!

Karşısındakini veya çevresinde bulunanların hakikatini değerlendiremeyenlerin, gece hayalleri kendilerine hüsrandan başka bir şey getirmez!

İbadetlerinizi yapınız; ama beraber olduklarınızın hakkını vermekten asla geri kalmayınız; gerçeği yaşamak istiyorsanız!.. Velev ki henüz Hakikati kavrayamamış olsanız bile!