MESAJ – 38

Ahmed Hulûsi

 “Şükür”, sana nimet verene gülücük yapıp, teşekkür ederim, demek; yarın da, hepsini inkâr anlamında defterinden silercesine yüz çevirmek değildir!

“Küfür” de kızıp karşındakine sövmek değildir!

Şükür nimeti vereni görüp, ona minnet duymaktır!

Bir gün “küfür”, diğer gün “şükür” ise değer ifade etmez!

Şükredebilenin, küfrü olmaz!..

Küfürden arınmayanın da şükrü olmaz!

Küfür, vereni inkâr etmektir!..

Aldığını değerlendirmemektir!..

Verilende, vereni görememek yüzünden, verenden perdelenmiş olmaktır!

Ne dildekidir “şükür”; ne de dildekidir “küfür”!