MESAJ – 37

Ahmed Hulûsi

Fikrin değil, kişinin dedikodusu olur!

Akıllı insan, ilmi ve aklı kadarıyla fikrin eleştirisini yapar!

Kişinin eleştirisi olan gıybetyalnızca, edenini değil dinleyeni de kozasına hapseder ve dahi kozasını kalınlaştırır!

Kişiye saygısı olmayanın Allâh’a da saygısı olmaz!

“Seyr”i elde edememiş veya elinden kaçırmış olanın, tek meşgalesi dedikodu olur!

Dünya’da insanın niye var olmuş olduğunu fark edemeyenler, günlerini Allâh’ı tanıma ve erme ilmiyle değil, birbirleriyle çekişmeyle tüketirler!

Her gününü, sana ebedî hayatında yararlı olacak yeni bir ilim öğrenerek değerlendiremiyorsan, ancak perdeni kalınlaştırmakla meşgûlsün, demektir.