MESAJ – 36

Ahmed Hulûsi

Bedbaht o kişidir ki, âhirette beraber olmak istediği kişiyle, kafaca Dünya’da beraber olma imkânı olduğu hâlde, pahasını ödemekten kaçınarak,bu imkânı teper!

Mutlu odur ki, sevdiğiyle beraber olmak uğruna bedelini öder!

Bedbaht; ebedî saadeti terk edip birkaç saniyelik dünya nimetiyle iktifa eder!

Mutlu; ebedî yaşamı düşünerek, sayılı saniyelerin gamıyla, zamanını boşa geçirmekten imtina eder!

Sayılı ve sonluyu, sonsuza değişenlerden olmaktan Rabbime sığınırım!