MESAJ – 33

Ahmed Hulûsi

Zeki insanlar, geçici dünya menfaatleri peşinde koşarlar!

Hırslıdırlar! Doyumsuzdurlar! Kriterleri, insanların beğenisi ve alkışlarıdır! Beyinlerinde ördükleri kozanın sonuçta bilinçlerine ne getireceğini idrak edecek akıldan da yoksundurlar!

Akıllı insanlar, ebedî yaşamı esas alarak, içinde bulundukları günleri bu esasa göre değerlendirirler… Siyaset, para vs. gibi geçici dünyalık çıkarlar umurlarında değildir!

Amaçları günbegün kozalarını kalınlaştırmak değil, Allâh’a ermelerine engel olan kozalarından kurtulmaktır!

Herkes ne için yaratılmışsa, kendisine takdir edilenin, yolu da kolaylaştırılmıştır.