MESAJLAR

Ahmed Hulûsi

O kadar ahmaktı ki…

900 sayfalık binlerce kişili romanı okuduktan sonra hükmünü verdi:

“Bu roman kendi kendini yazmış!.. Bu romanın bir yazarı yoktur!”