MESAJ – 22

Ahmed Hulûsi

Astroloji, kehanet değildir!

Planetlerin açıları, geçmiş deneyimler ışığında, yorumlayabilenlerine enteresan bilgiler verebilir. Mesela, bir depremi oluşturabilecek 7 Eylül saat 21:30; veya 16 Eylül saat 15:30’daki açılar sert ve tehlikeli olarak nitelendirilebilir… Ama o sert açı nereyi vurur; ya da şiddeti nedir konusunda fikir vermek mümkün değildir!.. Ayrıca bu anlardaki etkileşimin sonuçlarının, aynı anda değil; takip eden birkaç gün içinde açığa çıkacağı da göz ardı edilmemelidir.

Şu gerçek fark edilmelidir ki; düz tepsi Dünya üzerinde yaşayan insanlar değiliz; ve evren bizim için, çevremizde dönmüyor!

Evrensel bir mekanizma yaratılmış ve o mekanizmaya tâbi olarak yaşıyoruz!